Visie en identiteit

 

Visie

De visie van de tijstream is samengevat in : betrokkenheid, vertrouwen, groei en flexibiliteit 
 
We weten dat concepten en wetenschappelijke inzichten over groei en ontwikkeling van kinderen voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Duurzaam 21e eeuws onderwijs vraagt om flexibiliteit.  
We stimuleren het proces van vertrouwen in de verantwoordelijkheid van kinderen voor hun eigen leerproces. Vanuit betrokkenheid stimuleren we steeds de mogelijkheid tot samenwerking, zodat kinderen zich optimaal  ontwikkelen en in en door samenwerking met anderen groeien. 

Leren meer dan kennis alleen.  Ervaren, overdenken, weten en experimenteren zijn de vier belangrijke kenmerken van de leerontwikkeling. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen het beste tot ontplooiing komen wanneer al deze elementen worden aangeboden.  Vanuit deze overtuiging richten we ons leerproces in op drie hoofdlijnen. 1) Gepersonaliseerd leren 2) Formeel leren 3) Ontdekkend/informeel leren